X
Check in

Check Out

Rooms
Promo code

Booking Period : 6 OCT 2020 – 30 Apr 2021

Stay Period : 6 OCT 2020 – 30 Apr 2021

โปรโมชั่นโรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ต, ภูเก็ต

 

ห้องพักราคาพิเศษ เลือกเข้าพักได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดยาว

 • ห้อง Deluxe เข้าพัก 2 ท่าน ราคาพิเศษ 1,799 บาท (ปกติ 4,200 บาท)
 • ห้อง Family เข้าพัก 4 ท่าน (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 2 ท่าน) ราคาพิเศษ 2,899 บาท (ปกติ 6,200 บาท)

 

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 

 • ฟรี อาหารเช้า
 • ฟรี เครื่องดื่มต้อนรับ
 • ฟรี สิทธิ์เข้าสวนน้ำตลอดการเข้าพัก
 • ฟรี คูปองเงินสดใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮออล์) มูลค่า 1,000 บาท สำหรับห้อง Family และ 500 บาทสำหรับห้อง Deluxe

 

สำรองห้องพักที่ คลิกที่นี่ พร้อมระบุรหัสโปรโมชั่น KTCONLY

 

จองและเข้าพัก 6 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64

 

สอบถามรายละเอียด

โทร. 076 643 300

อีเมล: [email protected]

 

พิเศษยิ่งขึ้น! เที่ยวโรงแรมครั้งนี้ มีคืน กับบัตรเครดิต KTC (Lucky e-Coupon)

ยิ่งรูด ยิ่งได้ ไม่จำกัด เพียงใช้จ่ายครบ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

》 รับทันที! e-Coupon แลกรับเครดิตเงินคืน 60 บาท
》 หรือ โชคดี! รับ e-Coupon แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท (เมื่อมียอดใช้จ่ายตรงตามลำดับที่กำหนดไว้*)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

Terms & Conditions

 

 1. ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิต่อห้อง พร้อมอาหารเช้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้วไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. กรุณาสำรองห้องพักผ่านช่องทางที่กำหนดข้างต้น พร้อมชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทันทีด้วยบัตรเครดิต KTC เมื่อสำรองห้องพัก และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
 4. สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสำรองห้องพัก โดยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
 5. กรุณาแจ้งสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อเข้าพักทุกครั้ง
 6. คูปองเงินสดใช้ได้ระหว่างการเข้าพักเท่านั้น กรณีใช้จ่ายเกินยอดที่ระบุบนคูปอง สามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างกับทางโรงแรมโดยตรง
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 8. เงื่อนไขการเข้าพักอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโรงแรมโดยตรง

 

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย

 

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

 

Book Now Why Book Direct