X
Check in

Check Out

Rooms
Promo code

แพ็คเกจการจัดงานประชุม

แพ็คเกจการจัดงานประชุม

แพ็คเกจการจัดงานประชุม

ประมุกโก้ รีสอร์ท ยินดีนำเสนอ แพ็คเกจการจัดงานประชุมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน มีห้องรองรับการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนท์ ห้องประชุมมีสี่ขนาดที่แตกต่าง ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ห้องประมุกโก้ ประมุกก้า เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ด้วยความจุ 900 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาดใหญ่อีกสามห้องไว้ให้บริการ ห้องจีโอโลจี้ รูม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 220 คน ห้องซูโลจี้ รูม ความจุ 140 ที่นั่ง และห้องฟอเรสต์ รูม รองรับได้ 45 คน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

E – Mail: [email protected]

Tel : +6676 643300

Book Now Why Book Direct