X
Check in

Check Out

Rooms
Promo code

ห้องประชุม

ประมุกโก้ รีสอร์ท มีห้องรองรับการประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนท์ ห้องประชุมมีสี่ขนาดที่แตกต่าง ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ห้องประมุกโก้ ประมุกก้า เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ใหญ่ ด้วยความจุ 900 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาดใหญ่อีกสองห้องไว้ให้บริการ ห้องจีโอโลจี้ รูม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 230 คน ห้องซูโลจี้ รูม ความจุ 200 ที่นั่ง และห้องฟอเรสต์ รูม มีมินิเธียเตอร์ รองรับได้ 30 ที่นั่ง

FOR MORE INFORMATION PLEASE KINDLY CONTACT

E-mail : [email protected]

TEL : +6676643300

Forrest Room

Area 42 SQM.

Size 6 x 7 M.

Height 2.85 M.

Capacity

Theater
40 PAX

Classroom
26 PAX

U shape
20 PAX

Dinning
30 PAX

Cocktail
45 PAX

Zoology Room

Area 250 SQM.

Size 12.5 x 20 M.

Height 3.10 M.

Capacity

Theater
130-140 PAX

Classroom
60-70 PAX

U shape
50-60 PAX

Dinning
90 PAX

Cocktail
100-120 PAX

Geology Room

Area 280 SQM.

Size 14 x 20 M.

Height 3.10 M.

Capacity

Theater
200-220 PAX

Classroom
96-100 PAX

U shape
66-70 PAX

Dinning
150 PAX

Cocktail
150-200 PAX

Pamookkoo Pamookkaa Room46

Area 816 SQM.

Size 34 x 34 M.

Height 4.5 M.

Capacity

Theater
430 PAX

Classroom
1000 PAX

U shape
200 PAX

Dinning
600 PAX

Cocktail
1100 PAX

Book Now Why Book Direct