X
Check in

Check Out

Rooms
Promo code

ห้องประชุม

ประมุกโก้ รีสอร์ท มีห้องรองรับการประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนท์ ห้องประชุมมีสี่ขนาดที่แตกต่าง ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ห้องประมุกโก้ ประมุกก้า เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ใหญ่ ด้วยความจุ 900 ที่นั่ง ห้องประชุมอีกสามห้องไว้ให้บริการ ห้องจีโอโลจี้ รูม สามารถรองรับแขกได้มากถึง 230 คน ห้องซูโลจี้ รูม ความจุ 200 ที่นั่ง และห้องฟอเรสต์ รูม มีมินิเธียเตอร์ รองรับได้ 30 ที่นั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

E-mail : [email protected]

TEL : +6676643300

Pamookkoo Pamookkaa Room46

Area 816 SQM.

Size 24 x 34 M.

Height 4.5 M.

Capacity

Theater
740 PAX

Classroom
360 PAX

U shape
200 PAX

Dinning
550 PAX

Cocktail
900 PAX

Geology Room

Area 280 SQM.

Size 14 x 20 M.

Height 3.10 M.

Capacity

Theater
220 PAX

Classroom
100 PAX

U shape
70 PAX

Dinning
150 PAX

Cocktail
200 PAX

Zoology Room

Area 250 SQM.

Size 12.5 x 20 M.

Height 3.10 M.

Capacity

Theater
140 PAX

Classroom
70 PAX

U shape
60 PAX

Dinning
90 PAX

Cocktail
120 PAX

Forrest Room

Area 42 SQM.

Size 6 x 7 M.

Height 2.85 M.

Capacity

Theater
40 PAX

Classroom
26 PAX

U shape
20 PAX

Dinning
30 PAX

Cocktail
45 PAX

Book Now Why Book Direct